PRIVACY POLICY - Stichting Wielervrienden Rijsenhout

Stichting Wielervrienden
opgericht sinds 2018
Ga naar de inhoud

PRIVACY POLICY

Stichting Wielervrienden Rijsenhout hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Wielervrienden Rijsenhout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
·         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan u contact opnemen met Stichting Wielervrienden Rijsenhout via ons secretariaat via contact

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
·         Om te kunnen deelnemen aan een onderdeel.
·         Voor onze administratie en facturatie voor sponsoring, deelname aan een onderdeel of vrienden;
·         Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
·         Voornaam;
·         Tussenvoegsel;
·         Achternaam;
·         E-mailadres;
·         Adres, postcode en woonplaats;
·         Geslacht;
·         Geboortedatum / Leeftijd;
·         Bankrekeningnummer.

PORTRETRECHT
Als een portret niet in opdracht is gemaakt, mag het in beginsel vrij gepubliceerd worden. Tijdens de Wielerronde leggen we beeldmateriaal vast wat gebruikt wordt voor diverse doeleinden (website, flyers etc.). Bij bezoek aan de Wielerronde dan wel deelname aan een onderdeel gaan wij er vanuit dat je geen bezwaar hebt tegen publicatie. Mocht je als afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ hebben waar dit privacy-redenen betreft om je tegen publicatie van een portret te verzetten, dan horen wij dit graag. Mocht dit bezwaar gegrond zijn, dan zullen wij het beeldmateriaal waar mogelijk verwijderen.

KLACHTEN
Mocht u een klacht of bezwaar hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel beeldmateriaal dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Created by Fresentations
Programma

Inschrijven wedstrijd KNWU
Wil je inschrijven bij de KNWU dan kan dit via deze link
Sponsoren
Sponsor worden?
Dat kan, stuur ons een mail via het contactformulier.
Bekijk naar onze mogelijkheden via deze brief in pdf.
Stichting Wielervrienden
Rijsenhout

15 juni 2023  (Definitief knwu)

Voorprogramma  Dikke bandenrace jeugd
18:00 (e) Elite/beloften club Vr/ Amateur –Vr/junioren –Vr (max  100 deelnemers)
19:30 (a1) Elite mannen/prof B/ Beloften/Amateurs  (max 130 deelnemers)

Terug naar de inhoud